STAI AL-HAMIDIYAH

Berkualitas, Profesional dan Religius
 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hamidiyah merupakan pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang semula bernama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) Al-Hamidiyah. Penyelenggaraan pendidikan tinggi ini digagas oleh KH. Achmad Sjaichu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ummat dengan harapan agar sekolah tinggi ini dapat menjadi pusat studi keIslaman dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan professional di bidangnya. Secara kelembagaan STAI Al-Hamidiyah berada dibawah koordinasi Koopertais Wilayah I DKI Jakarta binaan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tentang Kami
Sukses Bersama STAI Al-Hamidiyah
Jelajahi

Kampus Modern STAI

IMG-INTRO

Ruang Kuliah

Ruang kuliah dilengkapi Infocus dan AC

IMG-INTRO

Perpustakaan

Nyaman dengan dilengkapi AC, Rak dan buku tertata rapi dan tercatat pada sistem

IMG-INTRO

Fasilitas Lainnya

Kebersihan terjaga

Baca

Berita

IMG-INTRO
2020-09-29 08:47:57

KALDIK 2020-2021

KALENDER AKADEMIK 2020-2021

Selanjutnya
IMG-INTRO
2020-04-20 07:36:14
IMG-INTRO
2020-04-08 10:33:31